logo dyhme wit

240 inwoners vullen Buurt-voor-Buurt onderzoek aan (online)

 
Binnenkort gaan 240 inwoners van Zwolle -tijdens vier online bijeenkomsten- checken of het buurt-voor-buurt onderzoek dat in januari 2020 gehouden is onder de bevolking aangevuld kan worden met ideeën van buurtbewoners voor een betere leefbaarheid.
 
De wijkbewoners van de wijken Berkum, Wipstrik, Westerholde en Spoolde worden eerst uitgenodigd. Deelnemers worden door middel van een loting bepaalt.
 
Tijdens de vier geplande online bijeenkomsten worden deelnemers eerst op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek, door middel van een visual. Zie ook “Buurt-voor-Buurtonderzoek 2020
 
Middels een “waarderende dialoog” die ik met medewerkers van de gemeente Zwolle heb voorbereid, wordt -na een goed gesprek- uiteindelijk de ideale buurt geschetst en de activiteiten geformuleerd, die deelnemers zelfstandig of samen met de gemeente willen nemen om die ideale wijk te realiseren.
 
Twintig dialoog begeleiders worden voorbereid om de dialoog groepen, bestaande uit inwoners en medewerkers van de gemeente, te begeleiden. Er is in elke groep iemand die notities. Die notities zijn heel belangrijk omdat op basis van die notities achteraf verbanden tussen de activiteiten van de verschillende groepen gelegd kunnen worden.
Gemeente medewerkers zullen informatie geven over de digitale infrastructuur en middelen die er zijn om kleinschalige activiteiten van inwoners daadkracht te geven. Zo is er bijvoorbeeld een platform Mijnwijk.nl waar kleinschalige initiatieven aangemeld kunnen worden en waar mensen elkaar kunnen spreken over die ideeën. Het is ook mogelijk om overlast en afval e.d. te melden.
 
Na de vier online bijeenkomsten worden door gemeente medewerkers “slimme koppelingen” gemaakt tussen activiteiten die in verschillende groepen naar voren zijn gekomen en wordt actie ondernomen om verbindingen tussen mensen en initiatieven tot stand te brengen.
 
En zo wordt er weer samengewerkt om prettiger te wonen in verschillende buurten in Zwolle.
 
De online gesprekken vinden plaats in Maart en April.
 
Francisca Frenks, 2021

Deze post delen

Facebook
Twitter
LinkedIn