logo dyhme wit

COP Gebiedsgericht werken

Je kan bij ons deelnemen aan de Community of Practice Gebiedsgericht werken.  

Wij ontwerpen en begeleiden processen bij gebiedsgerichte aanpak. 

Wij faciliteren werkvormen en (online) instrumenten om doelen te bereiken en prettig samen te werken met verschillende betrokkenen.

Wij werken veelal voor Provincies en Gemeenten.

COP = Community of Practice.
Met een groep mensen deel je ervaringen en onderzoek je een onderwerp. Dat doe je gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld drie maanden. Je leert van elkaar, je stelt elkaar vragen en bereid je jezelf voor op acties in de praktijk.

Gebiedsgericht werken is een reactie op decentralisatie bij de overheid. Gebiedsgerichte aanpak is nodig om grote maatschappelijke uitdagingen samen aan te pakken, zoals de reductie van stikstof emissie, nieuwe energiebronnen zoeken en energieverbruik terugbrengen , de spanningen op de woningmarkt aanpakken, en meer

Deze post delen

Facebook
Twitter
LinkedIn