logo dyhme wit

De rol van de dialoog begeleider

Je leert in deze module

De rollen

De rollen van de dialoog begeleider zijn die van 
– facilitator,
– inspirator en
– bewaker 

Functie van de Dialoog Begeleider

Met “de functie” bedoelen we “de taken die de dialoog begeleider uitvoert”.

Groepsproces

De DB helpt de groep om een Waarderende Dialoog uit te voeren en is vooral gericht op het groepsproces van de dialoog, zorgt dat iedereen betrokken is en naar elkaar luistert.

Meta discussie

De DB  initieert eventueel een meta-discussie*, wanneer het proces stagneert. (*een gesprek over hoe de dialoog gaat volgens de deelnemers).

Inclusief

De DB  zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen, aan het woord kan komen en iedereen zich gehoord voelt. Geeft zonodig voorbeelden. 

Focus op thema

De DB  houdt overzicht en focus op het thema. Vat zonodig samen of geef een observatie. 

Diepgang

De DB  zorgt ervoor dat er diepgang bereikt wordt, bijvoorbeeld door het stellen van vragen, het geven van een voorbeeld. Daarbij blijft de DB inhoudelijk neutraal.

verdiepende vragen

De DB  stimuleert de groep om verhelderende en verdiepende vragen te stellen aan elkaar, zonder dat het een ondervraging wordt. Geeft zelf het voorbeeld.

Aantekeningen maken

De DB  zorgt eventueel voor verslaglegging of regelt dit. Op papier of op een online tool zoals bijvoorbeeld de Padlet.

Tijd bewaking

De DB  zorgt voor bewaking van tijd en een rustige sfeer, las eventueel stilte in voor rust. Wanneer de verhalen te lang worden stuur vriendelijk bij.

Veiligheid

De DB  zorgt voor veiligheid zodat iedereen zich vrij uit kan spreken, bijvoorbeeld door het delen en bespreken van de Dialoog Principes en uitleg geven over de structuur en de bedoeling van de Waarderende Dialoog. Daarnaast blijft de DB altijd neutraal en geeft geen mening. Dat zorgt ervoor dat de veiligheid voor andersdenkenden gewaarborgd is.

TIJD BEWAKING

De DB  zorgt voor maximaal eigenaarschap van de deelnemers, door zich zelf terughoudend op te stellen en alleen te ondersteunen wanneer dat nodig is voor de groep. De inhoud wordt zoveel mogelijk overgelaten aan de deelnemers.

Voorbeeldgedrag

De DB  geeft het goede voorbeeld als het gaat om de Dialoog Principes toepassen, bijvoorbeeld door goed te luisteren naar en verhelderende vragen te stellen aan deelnemers en om iedereen de aandacht te geven, ook al komt iemand bijvoorbeeld moeilijk uit zijn woorden.

Wat heeft de DB in huis? Kennis, vaardigheden en begrip

  –  heeft kennis van de Waarderende Dialoog methodiek en de achtergrond daarvan

  –  heeft geoefend met de Waarderend Dialoog methodiek

  –  heeft vaardigheden ontwikkeld om een Waarderende Dialoog goed te begeleiden 

  –  heeft ervaring met het begeleiden van een Waarderende Dialoog

  –  vindt het fijn om een groep verder te helpen als facilitator

Wat doet de Dialoog Begeleider tijdens de verschillende fasen van de Waarderende Dialoog?