logo dyhme wit

Diversiteit en inclusief bij de waarderende dialoog

Je leert in deze module

Naar Start

Terug naar startpagina van de cursus

Diversiteit gewaarborgd bij een Waarderende Dialoog

Een Waarderende Dialoog is een methode om met een diverse groep deelnemers samen te werken of thema’s te bespreken, omdat de methode juist effectiever is bij verschillende standpunten en ervaringen.

De Waarderende Dialoog wordt nog interessanter wanneer deelnemers erg verschillend zijn en hun verschillende standpunten naar voren kunnen, willen en durven brengen. Een goede dialoog begeleider kan dit proces aanmoedigen en ondersteunen. Deelnemers krijgen de gelegenheid een thema van verschillende invalshoeken te beluisteren, zonder zich bedreigd te voelen of hun eigen standpunten te moeten verdedigen.

Tijdens de Waarderende Dialoog is het boeiend om te zoeken naar de verschillen. Bijvoorbeeld de verschillen in:

>… opleidingen,

>… geschiedenis

>… culturen,

>… van verschillende seksen,

>… seksuele voorkeur

>… leeftijden, 

>… afkomst

>… persoonlijke Human Dynamics (extravert, introvert, e.d.)

>… communicatieve vaardigheden

>… online vaardigheden

>… online voorzieningen

>… gewoonten

>… ervaring

>… persoonlijke motivatie

>… beschikbare tijd

>… verantwoordelijkheid

>… de drang om te slagen – succesvol te zijn

>… vaardigheden in het omgaan met ongemak en verwarring

>… vaardigheden in het omgaan met complexiteit

>… vertrouwen in anderen en zichzelf

>… voorkeuren, gewoonten, overtuigingen, persoonlijke kenmerken voor het delen van emotie

>… voorkeuren, gewoonten, overtuigingen, persoonlijke kenmerken voor het delen van kennis en ervaring

>… mate van zekerheid, onzekerheid over zichzelf

>… mate van stress of evenwicht in hun leven

>… vaardigheden om relevante ervaringen op te zoeken in het geheugen en expliciet te maken voor anderen

>… vaardigheden om creatief en/of conceptueel te denken, te ontwerpen (bij Fase 2)

>… vaardigheden om zich aan te passen aan een nieuwe manier van werken, waarbij de methodiek van de Waarderende Dialoog, de Dialoog principes en de begeleiding van de Dialoog Begeleider centraal staan.

>… luistervaardigheden

>… de mate waarin synergie wordt ervaren en expliciet wordt gemaakt

>… de mate waarin de resultaten – inhoud en proces- worden beoordeeld

>… de mate waarin ieder kan focussen om het thema of de vraagstelling

__

De samenstelling van de groep

Een groep studenten die over “liefde” een waarderende dialoog doet heeft een andere dialoog dan wanneer de groep bestaat uit deelnemers van diverse leeftijden.

Probeer de diversiteit te vergroten naarmate de groep gewend is aan de methodiek, door mensen uit te nodigen. 

FF: “Ik heb een keer een Waarderende Dialoog meegemaakt met heel weinig diversiteit. Mensen vonden veel bevestiging bij elkaar, maar de vraag is of hun perspectief rijker is geworden.”

Inclusie

De methodiek van de Waarderende Dialoog is inclusief omdat alle deelnemers even belangrijk zijn en allen aan het woord kunnen komen over een thema of vraagstelling.

De enige voorwaarde die gesteld kan worden is dat deelnemers de taal machtig zijn waarin de dialoog gevoerd wordt.

Soms kan een deelnemer iets “tekenen” om duidelijk te maken wat zij/hij bedoeld, wanneer hij/zij moeite heeft om de juiste woorden te vinden.

Wat is inclusie ?

“Inclusie betekent insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten”

“Inclusie betekent insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten” Uit: Woordenboek.Uit: Woordenboek.

Bronnen

Paper: Diversity during online collaboration, a blessing or a curse?

Overview topics Diversity 

Francisca Frenks, Independant webinar and online collaboration consultant and trainer at XWebinar.nl and www.dyhme.com, Gizeh Perez-Tenorio, Linköping University,  Miriam Mosing, Karolinska Institute, Mohammed Seed Ahmed, Karolinska Institute, Natalia Rivera Sifaki, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Sonja Sharp, Independent Institute of Education Varsity College Cape Town, Åsa Kneck, Ersta Sköndal University. 
Photo by Andrew Ridley on Unsplash