logo dyhme wit

Inregelen van Uitdaagrecht

Procesbegeleiding bij het ontwikkelen en implementeren van Uitdaagrecht binnen de context van het eigen participatiebeleid.

Hoe gaan wij werken met Uitdaagrecht?

Procesbegeleiding

Toevoegen aan mijn programma
In vier dagdelen ontwikkelen we samen een beeld van hoe het Uitdaagrecht er in de ideale situatie uit kan zien, binnen de context van het eigen participatiebeleid en de eigen organisatie.
 
Vervolgens bespreken we de stappen die nodig zijn om de situatie aan te passen.
 
Daarna kunnen deelnemers de stappen plannen en realiseren.

Voor wie?

Aan de slag met Uitdaagrecht is een modulair programma voor kwartiermakers binnen overheden – provincies, gemeenten, waterschappen – die samen met Uitdaagrecht aan de slag gaan.

Dit is een aanbod van de Stichting Kennisnetwerk Uitdaagrecht en Participatie en onderdeel van het programma ‘Aan de slag met Uitdaagrecht’ voor overheden.