logo dyhme wit

Live Workshop "Een Waarderende Dialoog ontwerpen"

De bedoeling van deze live workshop is om

– te oefenen in tweetallen met het ontwerpen van een Waarderende Dialoog

– feedback te ontvangen en leren van deelnemers en ervaren trainers

Datum: …. oktober 2021

Tijd: 14:00 uur (CET)

Inloggen vanaf 13:30 

Duur: 2 uur

Inloglink Teams

Eventueel infolink

1. Vragen beantwoorden Dyhme modulen (15 minuten)

2. Ontwerp WD maken in grote groep met centraal thema: 20 minuten 

3. Ontwerp WD maken in tweetallen: 25 minuten

4. Bespreking diverse ontwerpen: 60 min

1. Neem de Dyhme modules door van de cursus “Professionele Waarderende Dialoog Ontwerpen”

2. Noteer je vragen. De vragen kun je tijdens de live sessie stellen.