logo dyhme wit

Live Workshop Kennismaken met de Waarderende Dialoog"

De bedoeling van deze live workshop is om

– ervaring op te doen met de Waarderende Dialoog 

– te reflecteren op de rol van de deelnemer en de dialoog begeleider

– de essentie van de Waarderende Dialoog te begrijpen

Datum: …. oktober 2021

Tijd: 14:00 uur (CET)

Inloggen vanaf 13:30 

Inloglink Teams

Eventueel infolink

1. Waarderende dialoog uitvoeren

2. Reflectie op de ervaring en de resultaten

3. Reflectie op de rol en functie van de dialoog begeleider.

4. Vooruitblik op Blok 2 “Rol en Functie van de dialoog begeleider.

1. Neem zoveel mogelijk Dyhme modules van Blok 1 door

2. Noteer je vragen. De vragen kun je stellen nadat we de waarderende dialoog hebben uitgevoerd.