logo dyhme wit

Moreel Beraad. Wat is dat?

Wanneer voer je een Moreel Beraad

Een Moreel Beraad voer je wanneer je twijfelt over wat in en bepaalde situatie het goede is om te doen. Je hierover met betrokkenen en collega’s van gedachten wilt wisselen.

Dat kan vooraf of achteraf: “Heb ik wel het juiste gedaan?” En het kan live of online.

Hoe ziet een Moreel Beraad eruit?

Een Moreel Beraad vindt plaats in een kleine groep mensen onder begeleiding van een gespreksbegeleider. De gespreksbegeleider introduceert de methodiek en faciliteert het gesprek, de stappen die worden gezet, en neemt zelf niet inhoudelijk deel aan het gesprekWij gebruiken het 7-Stappenplan, gebaseerd op de Socratische dialoog en maken daarbij gebruik van een Flip-over (live) of Padlet (online)

Wat is de essentie van het Moreel Beraad?

Uitgangspunt voor een Moreel Beraad is een morele vraag of dilemma in een specifieke situatie. Met elkaar onderzoeken wat hier het juiste is om te doen? Is het A, met alle gevolgen van dien, of is het B, met alle gevolgen van dien. Welke argumenten spelen daarbij een rol, welke waarden staan op het spel, vragen een afweging. Tot welke beslissing leidt die afweging voor jou en anderen? En wat kun je eventueel doen om de schade hiervan te beperken? 

Waarom Moreel Beraad op de werkvloer?

Een Moreel Beraad voer je om lastige kwesties bespreekbaar te maken in een veilige omgeving. Daardoor wordt het ethisch bewustzijn van de deelnemende professionals vergroot. 

Er worden zo betere besluiten genomen, op basis van heldere argumenten. En wanneer dat is gebeurt, zijn de betrokken professionals beter in staat om het besluit toe te lichten op basis van morele afwegingen. 

Er wordt tijdens elk Moreel Beraad met en van elkaar geleerd. Het samen bespreken van persoonlijke dilemma’s vergroot het welzijn, geeft voldoening, brengt verbinding, vertrouwen, onderling begrip en ontwikkeld de professionaliteit.

 

Op 22 maart 2022 gaven we een Workshop “Moreel Beraad” aan het UBR, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Wat is het belang voor organisaties om Moreel Beraad te voeren?

Aan de hand van concrete casuïstiek wordt een Moreel Beraad uitgevoerd. Daarmee wordt concreet gewerkt aan een integere en betrouwbare organisatie. 

Doordat er wordt samengewerkt door professionals wordt een integere en veilige werkcultuur ontwikkeld, waarin lastige ethische kwesties bespreekbaar zijn. 

De kwaliteit van de besluitvorming wordt verbetert doordat er meer oog is voor het handelen vanuit de bedoeling bij de besluitvorming.

Het samenwerken bij een regelmatig Moreel Beraad zorgt voor meer eenheid en overeenstemming in handelen en besluitvorming bij een organisatie. De besluiten kunnen zo helder gecommuniceerd worden, de argumentatie wordt intern begrepen en verantwoording van besluiten zijn nu beter uit te leggen. 

Wat is er nodig voor een Moreel Beraad?

Om een Moreel Beraad te kunnen voeren is het noodzakelijk dat er een professional is met een lastige ethische kwestie, die voortkomt uit zijn of haar praktijk. Een fictieve kwestie werkt niet. 

Daarnaast is een getrainde gespreksbegeleider nodig om het morele dilemma helder te krijgen en de stappen van de methode goed te doorlopen, zodat voldoende diepgang bereikt wordt. Die diepgang is nodig om alle perspectieven met achterliggende waarden op tafel te krijgen, zodat het leerrendement optimaal is.

Verder zorgt de gespreksleider ervoor, samen met de methodiek, dat er een veilige omgeving ontstaat waarbij open met elkaar gesproken kan worden, twijfels geuit kunnen worden, zonder dat er geoordeeld of “afgerekend” wordt. 

 

Hoe maak je Moreel Beraad mogelijk?

Het inbrengen van een lastige vraag, kwestie in een Moreel Beraad met collega’s vraagt moed en lef. En het vraagt vertrouwen in elkaar dat alles echt binnenskamers blijft. Het vraagt ook een veilig werkklimaat waarin ruimte is voor het bespreken van vragen en twijfels.

Een waarderende Dialoog kan helpen bij het bouwen aan onderling vertrouwen en veiligheid, het open delen van ervaringen en verlangens, bij het op gelijkwaardige basis in gesprek gaan ter voorbereiding van een Moreel Beraad.

Moreel Beraad kan ook in een meer neutrale omgeving, buiten de eigen werkomgeving plaatsvinden. Bijvoorbeeld als angst voor oordelen van anderen, snelle conclusies en represailles het bespreken van moeilijke kwesties op de werkvloer belemmert. 

Onze diensten

Wij begeleiden Moreel Beraad, zowel online als op locatie, met behulp van het 7-Stappenplan, gebaseerd op de Socratische dialoog en maken daarbij gebruik van flip-over of Padlet.

Wij ontwerpen en begeleiden Waarderende Dialogen, bijvoorbeeld ter voorbereiding van Moreel Beraad. Dit kan zowel online als op locatie.

Meer informatie? Email ons: dialoog@dyhme.com

Deze post delen

Facebook
Twitter
LinkedIn