Ontwerpproces Waarderende Dialoog

Het resultaat van het ontwerp proces van de Waarderende Dialoog

Het ontwerpproces van de Waarderende Dialoog wordt uitgevoerd door het kernteam. Het resultaat van het ontwerpproces is:

Hoe verloopt het ontwerp proces?

LINKEN van documenten hier plaatsen

 Het ontwerpproces van de Waarderende Dialoog bevat de volgende onderdelen:

1. Doel & resultaat

Formuleer

- doel

- verwachtingen

- beoogd resultaat

2. Deelnemers & anderen

2. Beschrijf

- Deelnemers

- Dialoog begeleiders

- Partners

- Verdeel taken

3. Datum, tijd e.d.

Bespreek:

- Datum en tijd

- Locatie

- Host

- Software

Planning

4. Vijf Fasen van de WD

Ontwerp de 5 Fasen van de Waarderende Dialoog

5. Follow-up acties

Ontwerp:

- Follow-up acties naar aanleiding van het thema

- Het bedanken van bijdragers

- Soort en vorm van evaluatie/reflectie, bijvoorbeeld videoverslag, interviews

6. Communicatie & marketing

Ontwerp:

- Marketing, promotie van de WD

- Communicatie intern en extern, voor de WD, maar ook na de WD

- De Handleiding van de WD 

7. Overig

Toelichtingen bij het ontwerpproces Waarderende Dialoog

Gebruik de Ontwerp gids Waarderende Dialoog (link) bij het ontwerpen van je eigen dialoog.