logo dyhme wit

Ontwerpproces Waarderende Dialoog

Het resultaat van het ontwerp proces van de Waarderende Dialoog

Het ontwerpproces van de Waarderende Dialoog wordt uitgevoerd door het kernteam. Het resultaat van het ontwerpproces is:

Het ontwerpproces van de Waarderende Dialoog bevat de onderdelen die hieronder in het schema staan. Klik op de teksten voor meer informatie.

1. Doel & resultaat

Formuleer

- doel

- verwachtingen

- beoogd resultaat

2. Deelnemers & anderen

2. Beschrijf

- Deelnemers

- Dialoog begeleiders

- Partners

- Verdeel taken

3. Datum, tijd e.d.

Bespreek:

- Datum en tijd

- Locatie

- Host

- Software

Planning

4. Vijf Fasen van de WD

Ontwerp de 5 Fasen van de Waarderende Dialoog

5. Follow-up acties

Ontwerp:

- Follow-up acties naar aanleiding van het thema

- Het bedanken van bijdragers

- Soort en vorm van evaluatie/reflectie, bijvoorbeeld videoverslag, interviews

6. Communicatie & marketing

Ontwerp:

- Marketing, promotie van de WD

- Communicatie intern en extern, voor de WD, maar ook na de WD

- De Handleiding van de WD 

7. Overig

Toelichtingen bij het ontwerpproces Waarderende Dialoog

Gebruik de Ontwerp gids Waarderende Dialoog (link) bij het ontwerpen van je eigen dialoog.