Setup Menus in Admin Panel

Login

Setup Menus in Admin Panel

Peer-to-peer in het onderwijs

Activerende werkvormen voor studenten en docenten met maximaal effect.

Als je een ander iets uitlegt wat je zelf zojuist hebt geleerd, dan onthoud je het beter.

Peer-to-peer (P2P) zijn activerende onderwijsvormen waarbij studenten – maar ook docenten – samen leren en elkaar onderwijzen. In het Engels betekent ‘peer’ gelijke.

Door te discussiëren in groepsverband, elkaar lesstof uit te leggen, feedback te geven en de lesstof toe te passen in de praktijk leert een student effectiever. De lesstof wordt beter onthouden. P2P werkvormen kunnen ook goed gebruikt worden om de vaardigheden en skills aan te leren en toe te passen. De student wordt meer betrokken bij de inhoud van de lesstof en vindt hierin de motivatie om te leren.

P2P werkvormen zijn goed toe te passen in de ‘virtuele klas’* en in de ‘flipped classroom’*.

Een paar voorbeelden

Denken – delen – uitwisselen

Een activerende werkvorm voor tijdens een college. Klassikale uitleg van nieuwe lesstof afgesloten met een vraag. De studenten krijgen een minuut om zelf na te denken, daarna wordt er gestemd. Er is grote verdeeldheid, daarom gaan de studenten met elkaar overleggen om elkaar te overtuigen. De docent mengt zich in de discussies en stelt vragen. Een nieuwe stemming, gevolgd door evt. extra uitleg door de docent. Door te discussiëren over de lesstof wordt de lesstof beter begrepen.

Op you tube staat een filmpje met Eric Mazur, een professor die op deze manier college geeft (https://www.youtube.com/watch?v=wont2v_LZ1E )

Rubric

Een rubric is een manier om P2P feedback te geven over competenties en vaardigheden. Via een rubric (een formulier) wordt de manier van feedback geven gestructureerd. In de rubric staan vaardigheden beschreven in 4 positief geformuleerde gradaties. De rubric moet zelf worden gemaakt, er zijn geen standaard voorbeelden. De invulling van de rubric hangt o.a. af van het lesdoel en niveau van de studenten (zie cursus in DYMHE).

De docent geeft de opdracht aan zijn studenten samen met de rubric. De student beoordeelt zijn eigen werk met de rubric, gevolgd door die van een medestudent. Vervolgens ontvangt de student de feedback en past zijn werkwijze en opdracht aan. De docent doet de eindbeoordeling.

Een kort voorbeeld filmpje https://www.youtube.com/watch?v=fvJ6qZkXDc4

Overleggen met denkhoeden*

In deze werkvorm gaat om het leren van overlegvaardigheden i.r.t. bijvoorbeeld een casus, stelling of op te lossen probleem. In overleggen gaat veel tijd verloren met op elkaar reageren vanuit verschillende rollen. De een ziet het altijd zonnig in, terwijl de ander overal haken en ogen ziet. Minutenlang kunnen de twee deelnemers elkaar proberen te overtuigen van hun gelijk.

Een manier om dit soort ‘gevechten’ te voorkomen, is om te overleggen in denkrondes. Tijdens een denkronde redeneren alle deelnemers aan het overleg in dezelfde trant: objectief, emotioneel, creatief, positief kritisch, negatief kritisch, concluderend). Iedere denkronde wordt verbeeld door een denkhoed (wit, rood, groen, geel, zwart, blauw). Er komen meerdere perspectieven op tafel. Dit zal de besluitvorming verbeteren. Deze P2P werkvorm vergt wel voorbereiding en oefening.

* Virtuele klas= Interactieve en online bijeenkomst waar leeractiviteiten worden uitgevoerd. Virtuele klassen vinden meestal plaats met behulp van speciale software zoals iLinc for Learning, GoToTraining of Adobe Connect.

* Flipped classroom = Voordat een groepsles plaatsvindt, bestuderen studenten alvast de leerstof thuis. Tijdens de groepsles, die online of in real life kan plaatsvinden wordt de leerstof verwerkt.

* Meer over Edward de Bono en Denkhoeden”: www.edwarddebono.com

0 responses on "Peer-to-peer in het onderwijs"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top
© 2016 DYHMe.com | All rights reserved. |  Disclaimer
X