logo dyhme wit

Succesfactoren van de Waarderende Dialoog

Je leert in deze module

Wanneer is de Waarderende Dialoog een succes?

Naar Start

Terug naar startpagina van de cursus

De bedoeling van een Waarderende Dialoog is dat verschillende perspectieven, verborgen kennis en verborgen ervaring op een thema expliciet gemaakt worden, zodat deelnemers daarvan leren en zich verbinden met elkaar.

Zo worden oplossingen bedacht worden voor vraagstukken in een buurt of een regio. 

Een deel van de succesfactoren wordt bepaalt door de voorbereidingsgroep bij het ontwerpproces.

De voorbereidingsgroep formuleert het te verwachten succes tijdens het ontwerpen van de dialoog en beschrijft het in de Handleiding voor de dialoog.

De handleiding wordt aan alle dialoogbegeleiders gegeven zodat die volgens plan kunnen begeleiden. 

Goede dialoogbegeleiders hebben een aandeel in het succes tijdens de uitvoering. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich kan uitspreken en diepgang bereikt wordt.

In de cursus “Ontwerpen van een waarderende Dialoog” wordt het ontwerpproces besproken.

Algemene succesfactoren

Naast specifieke doelstellingen en verwachtingen zijn er een aantal algemene succesfactoren te benoemen. De Waarderende Dialoog is een succes als: