Setup Menus in Admin Panel

  • Geen producten in je winkelmand.

  • LOGIN

Wat kost de ontwikkeling van een Flipped classroom?

In het kader van de SURFnet training “Flipping the classroom” (maart 2018) kunnen de deelnemers, medewerkers van Universiteiten en Hogescholen, vragen stellen aan en bespreken met een coach. Ik, Francisca Frenks, ben één van de twee coaches. Hieronder staan veelgevraagde vragen.

Zijn er subsidies te krijgen voor het ontwikkelen van “Flipping the classroom”  leertrajecten?

De 9 praktijkvoorbeelden die gepresenteerd worden in de module, zijn allemaal projecten die subsidie hebben ontvangen in de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Dit is een regeling die door OCW wordt gefinancierd en door SURF wordt uitgevoerd. In hoeverre er ook dit jaar weer passende mogelijkheden zijn voor subsidie binnen deze regeling, kan ik op dit moment niet zeggen. Mijn advies is om je in te schrijven voor de wekelijks nieuwsbrief van SURF (zie surf.nl, ‘abonneren op SURF nieuws’ links onder). Via dat kanaal verspreiden we alle belangrijke aankondigingen.

Uiteraard zijn er ook nog andere subsidieverstrekkers. Ik heb daar geen dekkend overzicht van, maar wil wel uitdrukkelijk het Comenius programma benoemen dat door NRO wordt beheerd: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/comeniusprogramma/

 

Zijn er iets gedetailleerdere voorbeelden die inzicht geven in hoeveelheid tijd en budget bij het ontwikkelen van een Flipping the classroom leerproject?

De genoemde budgetten op de factsheets zijn niet erg gedetailleerd.

De projecten in de stimuleringsregelingen dienen allemaal een begroting in op basis van het format dat je in de bijlage treft. Het leeuwendeel betreft eigenlijk altijd personele kosten: de manuren die je nodig hebt om je innovatieproject vorm te geven.

Ik heb geen ingevulde voorbeelden bij de hand waarvoor ik toestemming heb om de begrotingen te delen. Op de pagina over de stimuleringsregelinghttps://www.surf.nl/innovatieprojecten/onderwijsinnovatie-met-ict/online-en-blended-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs—online-onderwijs/index.html staan wel drie voorbeelden van uitgewerkte projectplannen, maar de begrotingen hebben we daar juist uit gehaald, omdat we die niet open en bloot op internet wilden hebben staan. Ik kan je wel in contact brengen met een project dat aansluit op je eigen voorstellingen zodat je zelf kunt vragen of je de begroting mag zien.

Janina van Hees. Surfnet.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top
© 2016 DYHMe.com | All rights reserved. |  Disclaimer
X