logo dyhme wit

Wat is de achtergrond van de waarderende dialoog

Naar Start

Terug naar startpagina van de cursus

Je leert in deze module:

Wat goed is...
zien
benoemen
en waarderen

De methode van de Waarderende Dialoog is gebaseerd op de methode van Waarderend Onderzoeken

De methode vindt zijn oorsprong in de USA en werd geformuleerd door David Cooperrider en Diana Whitney. Daarom wordt ook vaak de vertaling gebruikt “Appreciative Dialogue of Appreciative Inquiry”.

“Appreciative” of “waarderen” betekent dat je het beste in mensen of in situaties in de wereld om je heen ziet, erkent, expliciet maakt, bevestigt, op prijs stelt, op waarde schat, waardeert en deelt.

Het kan gaan om mensen of situaties in het “nu” of om mensen of situaties uit het verleden. Bijvoorbeeld: succesverhalen, sterke punten, situaties die fijn of goed waren en waar je meer van wilt.

“Inquire” of “onderzoeken” betekent verkennen, ontdekken, uitpluizen. dat impliceert vragen stellen, goed luisteren, met een open mind en met een open hart luisteren, je vooroordelen parkeren, studeren.

Waarderend Onderzoek

De Waarderende Dialoog is een essentieel onderdeel van Waarderend onderzoek.

Waarderend onderzoek bestaat uit meerdere cycli van onderstaande fasen. 

Een Waarderende Dialoog begint meestal met de fase Vertellen, daarna Verbeelden en daarna Vormgeven. 

In plaats van Verkennen wordt bij een Waarderende Dialoog Dialoog een introductie op het onderwerp of de vraag uitgevoerd.

Waarderend Onderzoek cyclus

Bij Waarderend Onderzoek wordt de hele cyclus uitgevoerd en vaak meerdere keren herhaald, waarbij de centrale vraag voortkomt uit de vorige cyclus.

De verschillen tussen "traditioneel" verandermanagement en Waarderend Onderzoek

N.B. Waarderend onderzoek of Appreciative Inquiry,(AI) niet te verwarren met AI als Artificial Intelligence!

Traditioneel Verandermanagement -kort door de bocht-, is gebaseerd op het “oplossen van problemen”. Het oplossen van problemen wordt als “de weg” wordt gezien om verbetering te realiseren. Als het probleem is opgelost is het volgende probleem aan de beurt. Eigenaarschap bij het oplossen van problemen is lastig. Het werken aan problemen is niet altijd even leuk en inspirerend. 

  • AI voorziet in een duurzame aanpak omdat het niet focust op problemen maar voortbouwt op het potentieel van positieve ervaringen en situaties van mensen die betrokken zijn. Het eigenaarschap van de stakeholders of deelnemers is de basis voor verbetering. Het creëren van draagvlak is inclusief bij deze methodiek, immers de positieve ervaringen van deelnemers zijn de bouwstenen voor de veranderingen. Het verbindt mensen die er bij betrokken zijn.

Opdracht "oefenen met waarderen"

Als je het niet gewend bent is het soms lastig om te “waarderen” om “het positieve te benoemen”. Daarom deze opdracht:

Wat zou jij willen verbeteren?

Zoek naar een onderdeel dat jij zou willen verbeteren

>… (een onderdeel van) je werk

>… je relatie

>… je eetgewoonten

>… of iets anders dat je wilt verbeteren.

Beschrijf dat onderdeel.

Bijvoorbeeld: Ik wil meer gefocust werken, want ik heb het idee dat ik erg “zwabber” in mijn werk

WAT WAARDEER JE AAN HET ONDERDEEL DAT JE HEBT GEKOZEN?

>… Schrijf alles op wat goed gaat, wat je ervaart als goed, prima of “super” of succesvol.

>… Beschrijf van een paar dingen wat het zo goed maakt, wat maakt dat het zo fijn is, zo succesvol?

Bijvoorbeeld: 

Ik waardeer… dat ik me bewust ben dat ik “zwabber” met mijn gedachten en andere dingen ga doen.

Ik ben me dat bewust omdat ik genoeg rust neem, in de weekenden en omdat ik elke dag minimaal een half uur wandel, dan zet ik vaak dingen even op een rijtje.

… dat ik vooral na vakanties en weekenden weer beter kan focussen.

Dus voldoende ontspanning nemen en vakanties plannen.

… dat ik ’s morgen in mijn schriftje schrijf wat ik die dag wil bereiken.

Het idee is goed dat ik een schriftje heb, discipline om het in te vullen is nog lastig. Het schrift zorgt wel voor veel voldoening als ik aan het eind van de dag alles af kan vinken.

 

HOE ZIET DE IDEALE SITUATIE ER VOOR JOUW UIT ALS HET GAAT OM DIT ONDERDEEL? WAAR DROOM JE VAN?

Beschrijf je ideale situatie.

Bijvoorbeeld:

Mijn ideale situatie: Ik zou graag meer voldoening hebben door mijn strategie in mijn werk duidelijker in blokken onder te verdelen en regelmatig te checken of ik nog op koers ben, zodat ik ook meer voldoening heb van wat ik wel doe en het gevoel heb dat ik echt gefocust ben en mijn inspanningen maximaal resultaat opleveren.

 

Welke stappen kan je zetten om dIE ideale situatie te bereiken?

Beschrijf je stappen om naar de ideale situatie te komen, zo concreet mogelijk.

Bijvoorbeeld:

Mijn werkstrategie helder te formuleren voor een half jaar en die in blokken onder te verdelen.

Realistische doelen te formuleren, op hoofdlijnen.

Ruimte te maken voor “gelegitimeerd zwabberen”, dus ruimte om niet gefocust te werken.

Zorgen dat ik elke dag minimaal een half uur wandel, mijn weekend benut om goed uit te rusten en voldoende vakantie te nemen.

De routine op maandag instellen om de werkzaamheden van de week ervoor te bekijken en te waarderen en het plan van de komende week daarop aan te passen.

 

Komen er dan helemaal geen problemen aan de orde bij een Waarderend Onderzoek?

Waarderend betekent niet hetzelfde als ‘positief’. Waarderen betekent zien en werken met ‘dat wat er is’. Ook ‘negatieve’ aspecten van de organisatie of het leven krijgen dan een plaats.

De kracht zit hem erin om deze vervolgens om te draaien. Hoe zou je willen dat het er wel uitziet? Waar wil je graag meer van zien? Wanneer was de laatste keer dat het probleem er niet was? Werken met dat wat er is betekent ook dat je kijkt waar de gewenste situatie in het klein al aanwezig is en dat je vanuit die al aanwezige kiemen verder gaat bouwen.

Bronnen