logo dyhme wit

Wat is de kracht van een waarderende dialoog?

Naar Start

Terug naar startpagina van de cursus

Je leert in deze module:

Aan de slag

Video: Wat is de kracht van een Waarderende dialoog

1.  Bedenk, na de video uit de vorige Dyhme module gezien te hebben, waarom een Waarderende Dialoog krachtig en effectief is.

2.  Bekijk de video hieronder.

4.  Schrijf op wat jouw voorlopige gedachten zijn over het inzetten van Waarderende Dialogen in je werk.

5.  Formuleer eventueel vragen of opmerkingen die je wilt bespreken in de live Workshop

6.  Heb je meer tijd, bekijk de bronnen hieronder.

 

Duur: 6 minuten

Link: 

Wanneer zet je de Waarderende Dialoog in?

De Waarderende Dialoog kan overal ingezet worden wanneer er… 

> … behoefte is om op een effectieve en prettige manier samen te werken, een goed gesprek met elkaar te hebben

>… de betrokkenen samen willen werken aan verandering of verbetering

>… sprake is van grote diversiteit en verscheidenheid aan deelnemers met bijbehorende perspectieven

>… wanneer er complexe, onoverzichtelijke, onvoorspelbare processen en dynamieken spelen

>… wanneer men vaardigheden wil oefenen om anders om te gaan met complexe vraagstukken en met elkaar

>… wanneer er een wens is om alle kennis en ervaring van de aanwezigen in te zetten voor een gezamenlijke visie in plaats van dat elke deelnemer overtuigd blijft van zijn eigen gelijk.

>… wanneer het gewenst is dat deelnemers meer begrip voor elkaar krijgen

>… wanneer er draagvlak, verbinding tot stand gebracht moet worden

>… wanneer deelnemers bereid zijn om eerst elkaars perspectieven te verkennen en een oordeel uit te stellen, om zodoende te leren

Een Waarderende Dialoog leidt tot betere besluiten, maar ook tot meer gedragen besluiten. Goede participatie aan de voorkant vermijd procedures aan de achterkant. 

Waarderende Dialogen kunnen worden ingezet bijvoorbeeld bij de volgende regelingen of thema's:

Burgerparticipatie

Omgevingswet

Wijkgesprekken

New Urban agenda

Stadscoöperatie

Brede Welvaart voor iedereen
Nieuwe vormen van welzijn en Zorg

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

En meer…

Burendag

Gezondheid

Eenzaamheid/Alleenstaanden

Afstemmen van kwaliteiten van mensen

Ouder worden

Vuurwerk in de wijk

En meer…

Kan je problemen oplossen met de Waarderende Dialoog?

Wat denk je naar aanleiding van dit verhaal?

Bronnen

Linken

Meer weten over Appreciative Inquiry

https://appreciativeinquiry.champlain.edu/

Meer weten over Participatie en de Omgevingswet

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Literatuur

Veranderen met Appreciative Inquiry, Waarderend Actieonderzoek in de praktijk

Auteurs: Robbert Masselink Jeanette de Haan en meer