logo dyhme wit

Beleef een dialoog: Echte burgerparticipatie

Beleef een Waarderende Dialoog*

Thema: Echte burgerparticipatie

2,5 uur live online Waarderende Dialoog*

Donderdag 17 februari 2022, van 9:00 – 11:30 uur, online via Zoom

Aanmelden

Laat je inspireren door ervaringen in andere gemeenten, collega’s uit andere organisaties, andere perspectieven en ontdek wat werkt in burgerparticipatie. Deel ervaringen en dromen, ontdek wat er mogelijk is en wat dit vraagt van betrokkenen. Om met en van elkaar te leren en verder te komen in democratische vernieuwing vanuit vertrouwen.

Voor wie?

Speciaal voor professionals, raadsleden, maatschappelijke organisaties en (bewoners)initiatieven die een opgave hebben of zien in burgerparticipatie en democratische vernieuwing. Die bouwen aan vertrouwen.

Beleef deze dialoog

Je ervaart wat waarderend onderzoek met collega professionals uit het hele land brengt. We  delen ervaringen en dromen en sluiten af met het oogsten van inzichten en vervolgacties. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en een vervolg voor je eigen praktijk.

Zwolse lessen

We laten ons inspireren door het praktijkverhaal, ervaringen en lessen van Marijn Seuters, Raadsadviseur Fysieke Leefomgeving, Omgevingswet en Inwonerbetrokkenheid bij de Gemeente Zwolle.

Programma

9:00     Welkom & introductie, Francisca Frenks & Wilma de Buck

9:15     In gesprek met Marijn Seuters, Raadsadviseur Zwolle over inwonersbetrokkenheid

9:45     Kennismaken & ervaringen delen 

10:45   Ideaalbeelden van burgerparticipatie & wat dit vraagt

11:00   Stappen en voorwaarden voor burgerparticipatie

11:15    Opbrengsten oogsten en reflectie

11:30   Afsluiting

Participatie en democratische vernieuwing

Bewoners worden op verschillende manieren uitgenodigd om mee te denken en invloed uit te oefenen op beleid en hun leefomgeving. Vaak vanuit de participatieladder met een hiërarchie van participatievormen als denkraam. Belanghebbenden roeren zich ook op eigen initiatief in maatschappelijke opgaves, nemen posities in en zelf initiatief om het speelveld te veranderen. Wat brengt dit en vraagt dit? En wat werkt echt in participatie?

Hoe betrek je “iedereen” op gelijkwaardige basis in maatschappelijke opgaven? Hoe ga je om met ongelijkheid, met verschillende belangen en gezichtspunten, kom je tot meer gelijkwaardige vormen van samenwerking, democratische vernieuwing, co-creatie van verandering in gedeeld eigenaarschap.

Maak kennis met de mogelijkheden om in dialoog verder te komen, in participatie collectief wijzer te worden!

*Wat is een Waarderende Dialoog

Wanneer gebruik je de methodiek van de Waarderende Dialoog?

De methodiek van de Waarderende Dialoog gebruik je in leertrajecten, verandertrajecten en innovatietrajecten, in de (gezonde) wijk/buurtaanpak, bij democratische vernieuwing, gemeenschapsvorming, de doe-het-zelf-democratie, maatschappelijke transities en burgerberaad. 

De waarderende dialoog aanpak wordt ook toegepast in het kader van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en cultuurverandering in zorg en het onderwijs, bij organisaties, bedrijven en netwerken.

Wil je liever een dialoog binnen je eigen organisatie?

Dat kan voor groepen van minimaal 6 personen. 

Mail ons voor een online afspraak: dialoog@dyhme.com

 

Durf-te-vragen sessies

Heb je vragen, kunnen we je ergens mee helpen? Kom naar onze Durf-te-vragen sessies. Zie Agenda 

Of email dialoog@dyhme.com

Tot ziens!

Wil je ook een Waarderende Dialoog leren ontwerpen?

Direct na de cursus Begeleider Waarderende Dialoog kun je in direct de cursus Ontwerpen Waarderende Dialoog doen. Zie: https://dyhme.com/cursus-waarderende-dialoog-ontwerpen/

Afbeelding: Irina Antonez