• Geen producten in de winkelwagen.

Beleef een Waarderende Dialoog: Samenwerken bij Energietransitie

Afbeelding: Irina Antonez

Samenwerken bij Energietransitie

Laat je inspireren door ervaringen in andere gemeenten, collega’s uit andere organisaties, andere perspectieven en ontdek wat werkt bij samenwerken bij energietransitie. Deel ervaringen en dromen, ontdek wat er mogelijk is en wat dit vraagt van betrokkenen. Om met en van elkaar te leren en verder te komen in democratische vernieuwing. Met speciale aandacht voor ontwerp en co-creatie met betrokkenen.

Voor wie?

Speciaal voor professionals, raadsleden, maatschappelijke organisaties en (bewoners)initiatieven die een opgave hebben of zien in de energietransitie.

Beleef een Waarderende Dialoog*

2,5 uur live online Waarderende Dialoog*

Samenwerken bij Energietransitie

Dinsdag 15 maart 2022, 10:30 – 13:00 uur online via Zoom 

Aanmelden

Beleef een waarderende dialoog dialoog

Je ervaart wat waarderend onderzoek met collega professionals uit het hele land brengt. We  delen ervaringen en dromen en sluiten af met het oogsten van inzichten en vervolgacties. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en een vervolg voor je eigen praktijk.

Warmtetransitie in de wijk, wat werkt?

We laten ons inspireren door het praktijkverhaal, ervaringen en lessen van Jan de Rooij, beleidsadviseur duurzaamheid en projectleider stedelijke vernieuwing bij de Gemeente Culemborg. Wat heeft Culemborg geleerd van Hoog Spel, de opstand tegen windmolens? Wat werkt wel en niet in een Wijk-uitvoeringsplan.

Programma

9:00     Welkom & introductie, Francisca Frenks en Wilma de Buck
9:15     In gesprek met Jan de Rooij, Beleidsadviseur duurzaamheid en projectleider stedelijke vernieuwing Culemborg
9:45     Kennismaken & ervaringen delen
10:45   Ideaalbeelden van burgerparticipatie & wat dit vraagt
11:00   Stappen en voorwaarden voor burgerparticipatie
11:15   Opbrengsten oogsten en reflectie
11:30   Afsluiting  

Samenwerken bij warmte transitie

De energietransitie heeft een grote impact op het leven en de leefomgeving van mensen en levert spanningen op in dorpen & wijken. Hoe ga je om met verschillende belangen, wensen, ambities en mogelijkheden? Wat werkt hierin?

In het Klimaatakkoord (2019) zijn gemeenten aangewezen als regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Gemeenten werken nu met bedrijven, waterschappen, regio, provincie, netbeheerders,  woningcorporaties en bewonersorganisaties aan een Transitievisie Warmteproeftuinen en aardgasvrije wijken.

Hoe kom je echt tot samenwerking met alle betrokkenen? Kun je een coalitie vormen en de warmtetransitie in co-creatie vanuit gedeeld eigenaarschap vormgeven? Wat werkt hierin wel en niet? Hoe kunnen we in dialoog met en van elkaar leren en verder komen in de warmtetransitie.

Prijs

Omdat dit onze eerste online dialogen in dit verband zijn, vragen we alleen je inbreng. De dialogen tot en met Februari 2022 zijn gratis.

Mocht je toch niet kunnen deelnemen dan worden we daar graag zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

*Wat is een Waarderende Dialoog

Wanneer gebruik je de methodiek van de Waarderende Dialoog?

De methodiek van de Waarderende Dialoog gebruik je in leertrajecten, verandertrajecten en innovatietrajecten, in de (gezonde) wijk/buurtaanpak, bij democratische vernieuwing, gemeenschapsvorming, de doe-het-zelf-democratie, maatschappelijke transities en burgerberaad. 

De waarderende dialoog aanpak wordt ook toegepast in het kader van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en cultuurverandering in zorg en het onderwijs, bij organisaties, bedrijven en netwerken.

Wil je liever een dialoog binnen je eigen organisatie?

Dat kan voor groepen van minimaal 6 personen. 

Mail ons voor een online afspraak: dialoog@dyhme.com

 

Durf-te-vragen sessies

Heb je vragen, kunnen we je ergens mee helpen? Kom naar onze Durf-te-vragen sessies. Zie Agenda 

Of email dialoog@dyhme.com

Tot ziens!

Wil je ook een Waarderende Dialoog leren ontwerpen?

Direct na de cursus Begeleider Waarderende Dialoog kun je in direct de cursus Ontwerpen Waarderende Dialoog doen. Zie: https://dyhme.com/cursus-waarderende-dialoog-ontwerpen/

Copyrights by Dyhme.com | XWebinar.nl 2014

top
Copyright owned by Dyhme.com © XWebinar.nl. All rights reserved. Dyhme is part of XWebinar.nl.