logo dyhme wit

Beter samenwerken

In twee dagdelen onderzoeken we de basics van ‘Goed samenwerken’ met mensen die verschillende perspectieven hebben. 

Hoe kunnen we beter samenwerken met mensen en organisaties die andere belangen en perspectieven hebben?

Toevoegen aan mijn programma

Oefenen met dialoog voeren met mensen met verschillende perspectieven over een gevoelig onderwerp.

Vaardigheden hiervoor ontwikkelen.

Begrijpen wat er nodig is om een veilig gesprek te voeren met mensen met verschillende perspectieven

Begrijpen wat er voor nodig is om samen te werken

Oefenen met samenwerken (en online samenwerkingstools)

Voor wie?

Aan de slag met Uitdaagrecht is een modulair programma voor kwartiermakers binnen overheden – provincies, gemeenten, waterschappen – die samen met Uitdaagrecht aan de slag gaan.

Dit is een aanbod van de Stichting Kennisnetwerk Uitdaagrecht en Participatie en onderdeel van het programma ‘Aan de slag met Uitdaagrecht’ voor overheden.