logo dyhme wit

Collega’s betrekken

In twee dagdelen ontwerp je een programma voor collega’s en voer je het programma uit: je geeft collega’s informatie over de kansen van Uitdaagrecht. Samen onderzoek je wat dat vraagt en betekent voor ieders werk. Samen formuleer je wat nodig is, wat al goed loopt en wat beter of prettiger kan.

Met collega's samen werken aan Uitdaagrecht

Met ondersteuning ontwerp je een programma voor je eigen collega's en voer je het programma uit.

  • Collega’s betrekken bij de nieuwe ontwikkeling
  • Samen onderzoeken wat Uitdaagrecht kan betekenen voor de verschillende collega’s
  • Samen onderzoeken wat nodig is om beter en prettiger te werken met Uitdaagrecht en participatie

Voor wie?

Aan de slag met Uitdaagrecht is een modulair programma voor kwartiermakers binnen overheden – provincies, gemeenten, waterschappen – die samen met Uitdaagrecht aan de slag gaan.

Dit is een aanbod van de Stichting Kennisnetwerk Uitdaagrecht en Participatie en onderdeel van het programma ‘Aan de slag met Uitdaagrecht’ voor overheden.