logo dyhme wit

De toekomst van de digitale democratie

Link naar de pdf

Waar willen we dat digitale democratie over vijf jaar is? En wat is er voor nodig om dat te bereiken?

Deze vragen stonden centraal tijdens de DiA Dialoog op 30september 2021 in Pakhuis de Zwijger.

Het vierjarig programma Democratie in Actie startte in 2017. In die periode is veel positieve energie vrijgekomen op het thema digitale democratie. Nu het programma gaat eindigen wordt de blik vooruitgeworpen: wat zijn de ambitiesv oor de komende vijf jaar?

Veertig vaandeldragers voor digitale participatie namen fysiek deel aan de hybride bijeenkomst. Online konden deelnemers meeluisteren en meepraten via de chat en een online ideeënbus.

Gezamenlijk hebben ze vijftien ambities benoemd en acties die nodig zijn om daar tekomen. Doel van de bijeenkomst was om input uit hetwerk veld op te halen. De opbrengst vindt zijn neerslag in deze publicatie. De publicatie zal dienst doen als één van de bronnen voor het vormgeven van toekomstig beleid. Het bevat richtingen en vragen waar we samen – overheid, ontwikkelaars, middenveld én burgers – mee aan de slag kunnen. In deze publicatie kunt u in drie delen dit toekomst perspectief tot u nemen.

Deze post delen

Facebook
Twitter
LinkedIn