logo dyhme wit

Onderdelen besluitvorming over Uitdaagrecht

Inhoud van het Plan voor toepassing van het Uitdaagrecht bij Gebiedsgerichte aanpak

Bij een Gebiedsgerichte Aanpak maken de deelnemende overheden een plan voor de toepassing van het Uitdaagrecht.

De besluitvorming bevat minimaal de volgende onderdelen:

– De taken en/of activiteiten waarbij het Uitdaagrecht kan worden toegepast.

de procedure voor het indienen van de aanvraag, het meten van maatschappelijk draagvlak onder belangstellenden, de wijze van beoordeling en de wijze van besluitvorming.

– de wijze waarop de deelnemende overheden communiceren met de samenleving over het Uitdaagrecht en het verloop van Uitdaagrecht initiatieven.

– de wijze van terugmelding over het verloop en de resultaten van de Uitdaagrecht-initiatieven

 

Mbt taken: Wat of wie bakent het speelveld af van de het Uitdaagrecht initiatief?
De juridische kaders? Beleidskaders, Mensen, middelen, uitgangspunten. De leidende vraag? 

 

Welke informatie gaan de overheden geven?
Hoe wordt er gecommuniceerd?

Welke relevante context ontvangen de betrokkenen over een Uitdaging?

Hoe wordt het vraagstuk gevalideerd door de overheden? Hoe groot is de urgentie? Wat betekent dat?

Welke zijn de randvoorwaarden?

Is het resultaat van de uitvoering van het Uitdaagrecht een duurzame aanpassing? Of een tijdelijke? wanneer is een Uitdaging succesvol?

Hoe gaan we om met kritische vragen van deelnemers, (anders dan overheden) bij gebiedsgerichte aanpak? Gebruiken we de aanbevelingen van de Ombudsman?

 

We gaan uit van Opgave Gericht Werken. Waarbij we van A naar B gaan.

We gaan werken volgens de principes, geformuleerd door de Ombudsman voor transparant participatief werken

Wanneer de uitvoering van Uitdaagrecht initiatief X een feit is en succesvol verloopt, dan is punt B bereikt. Punt B is het doel.

Punt A is dan het startpunt. Dat is de huidige manier van werken door de overheden rondom het vraagstuk X, de taak X of de activiteit X.

Bijvoorbeeld “Hoe is de situatie van de Uitdaging” nu? Dezelfde voorwaarden worden gebruikt die aan het Uitdaagrecht gesteld worden, te weten:

– Hoe verloopt de procedure bij de gemeente, provincie, waterschap in de huidige situatie?

Hoe wordt het maatschappelijk draagvlak nu gemeten?

– Hoe groot is dat draagvlak nu?

– Hoe is de wijze van beoordeling en besluitvorming nu?

– Wat zijn de kansen en de barrières als we met Uitdaagrecht werken? Welke verbeterpunten formuleert de overheid zelf ten opzichte van de Uitdaagrecht taak/activiteit?

– Wie zijn de betrokkenen, Wat zijn de actoren?

– (Welke kritische vragen zijn te verwachten?)

-Het succes van een Uitdaagrecht initiatief wordt bepaald door….

– Wie formuleert de gezamenlijke opgave? Het Frame? Met bijbehorende vraagstukken?

– Wie maakt het programma (proces)

– Wie bepaalt de manier waarop met elkaar gecommuniceerd wordt?

Welke kosten zijn gemoeid met het faciliteren en ondersteunen van Uitdaagrecht?

Welk professionals kunnen worden ingezet voor ondersteuning. Intern? Extern? 

Welke kennis en vaardigheden zijn aanwezig, welke nog niet?

 

Deze post delen

Facebook
Twitter
LinkedIn