• Geen producten in de winkelwagen.

Dialoog principes

Open je hart

Wees je bewust van je oordelen en stel ze uit

In een dialoog zet je een aantal natuurlijke neigingen opzij, zoals oordelen en je laten leiden door aannames, zodat je je makkelijke kunt openstellen voor andere gezichtspunten.

Wees kort

Spreek eerlijk en met diepgang.

Juist wanneer we onze eigen ervaringen concreet maken, open en to-the-point-vertellen, kunnen interessante verschillen zichtbaar worden en kunnen deze onderzocht worden. Op deze manier kan diepgang bereikt worden.

Open je geest

Luister met respect naar alle ingebrachte standpunten

Alle deelnemers aan een dialoog zijn gelijkwaardig en verdienen evenveel respect. Elke bijdrage aan een gesprek heeft waarde. Denk niet tegen de ander (ja, maar...) Denk met de anderen, denk samen als één hoofd. Onderzoek met elkaar, stel verhelderende vragen.

Voel je vrij

Het gaat om samen zoeken naar antwoorden en nieuwe vragen. Niet om individueel presteren.

Maak ruimte voor nieuw denken. Laat oude meningen, standpunten voor wat ze zijn. Er hoeft geen consensus bereikt te worden, geen beslissing genomen. Onderzoek samen.

Ga voor ontdekking

laat vooronderstellingen los, ga voor nieuwe inzichten

Richt je niet op oplossingen en geef geen adviezen, onderzoek onderliggende redenen, motieven, waarden, normen en visies achter een verhaal.

Laat de ander schitteren

Nodig de ander uit om te vertellen en luister

Schroom niet om open te zijn en nodig anderen uit dat ook te doen. In-dialoog-gaan betekent dat je aandachtig en waarderend luistert. Creëer rust, neem de tijd.

Wees echt

Vertel je persoonlijke ervaringen uit je hart, niet enkel je mening

Spreek vanuit jezelf. Positieve ervaringen van authentieke mensen vormen de ingrediënten van een mensgerichte strategie bij de WD. Dat is iets anders dan een plan gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en feiten.

Wees nieuwsgierig

Streef naar begrijpen, niet naar overtuigen

Luister actief, met je hersens en je hart. Verplaats je in de wereld van de ander. Gezichtspunten van de ander kunnen naast die van jou staan.

Copyrights by Dyhme.com | XWebinar.nl 2014

top
Copyright owned by Dyhme.com © XWebinar.nl. All rights reserved. Dyhme is part of XWebinar.nl.