Online co-creatie welzijn en zorg

Online co-creatie-traject “Van Beschermd wonen naar beschermd thuis”

met behulp van Waarderend Onderzoek.