logo dyhme wit

Waarderende Dialoog in de context van de Omgevingswet

Intro

Overheden moeten per 1 januari 2022 werken volgens de Omgevingswet. Daarbij moeten zij voldoen aan een aantal minimale eisen. Eén van de eisen is “anders werken”. Er zal integraal samengewerkt worden met verschillende belanghebbende partijen. In dat kader kan op verschillende momenten een Waarderende Dialoog of Waarderend onderzoek ingezet worden.

Bijvoorbeeld als het gaat om de samenwerking met inwoners of andere stakeholders

Wat is een Waarderende Dialoog (in het kort)

Een Waarderende Dialoog focust op succeservaringen uit het verleden. Die worden gebruikt om in de groep de ingrediënten voor succes van de toekomst te formuleren. 

Fase 1

Een Waarderende Dialoog focust op succeservaringen uit het verleden. Die worden gebruikt om in de groep de ingrediënten voor succes van de toekomst te formuleren. 

Eerst wordt een thema vastgesteld dat onderzocht gaat worden. Er worden vooraf kernvragen en subvragen per thema opgesteld in het Dialoog-script. Er is een dialoog begeleider die het gesprek faciliteert en interventies doet. Er zijn spelregels voor deelnemers die houvast geven hoe de dialoog gevoerd gaat worden. 

Eerst worden positieve en liefst actuele ervaringen van deelnemers met betrekking tot het thema besproken met behulp van de vragen. Iedereen kan het woord krijgen. De bedoeling is om een verzameling positieve ervaringen uit te spitten om te achterhalen wat maakte dat het een positieve ervaring was. Die elementen vormen de bouwblokken van de volgende fase. Elke ervaring van deelnemers met betrekking tot het thema en de kernvraag is belangrijk, hoe klein of hoe groot ook. Hier komen hele diverse aspecten naar boven wanneer de deelnemers authentiek durven zijn en zich durven uitspreken. De dialoog begeleider heeft hier een rol en functie in. 

Fase 2, fase 3 en fase 4

In de tweede fase worden de dromen geformuleerd. Eerst gebeurt dat individueel, later worden de collectieve elementen daar uitgehaald. 

In de derde fase worden de stappen geformuleerd die nodig zijn om van het heden naar de Droomfase te komen op een praktijkgerichte manier. Zo concreet mogelijk.

De laatste fase bestaat uit een oogst van de verschillende dialoog groepen.

En online Waarderende dialoog met inwoners uit Zwolle over “de samenwerking tussen gemeente en inwoners”. Uitgevoerd door XWebinar.nl 

Wat is de kracht van de Waarderende Dialoog in het kader van de Omgevingswet?

De methode van de Waarderende Dialoog en Waarderend Onderzoek faciliteren samenwerking op een effectieve en prettige manier in groepen met grote diversiteit. 

Waarom werkt het zo goed?

Bekijk ook de video:

“De kracht van de Waarderende Dialoog”

Uit de cursus “Begeleider Waarderende Dialoog”

Het Waarderend Onderzoek

De Waarderende Dialoog kan een onderdeel zijn van een Waarderend Onderzoek, of Appreciative Inquiry, waarbij deelnemers werken aan samenwerking en verbetering.

Bij Waarderend Onderzoek zijn er cycli van Waarderende Dialogen met daar tussenin een fase waarbij bepaald wordt wat het thema van de dialogen wordt en welke vragen daarbij essentieel zijn.

Bij het Waarderend Onderzoek worden dialogen afgewisseld met “werkateliers”, of andere activiteiten die een procesontwerper kan voorstellen.

Meedoen met een Waarderende Dialoog?

Doe mee met onze Waarderende Dialogen voor een appel en een ei om te ervaren hoe het is. Stuur een email wanneer je interesse hebt.

Zie ook onze cursus: “Dialoog begeleider Waarderende Dialoog”

Foto: Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

Deze post delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wat vind jij van deze post? Mogen we je reactie? Dank!