Wat is een waarderende dialoog?

Je leert in deze module

De blinde mannen en de olifant

Een voorbeeld van Waarderende Dialoog uit India, luister…

Aan de slag

Video "Wat is een Waarderende Dialoog?"

1. Bekijk de video hieronder.

2. Noteer vragen, opmerkingen, gedachten. Ze komen van pas in de live workshop.

Link naar de video: https://vimeo.com/554252114

En wat is een Waarderende Dialoog nog meer?

Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt. Die leidt tot nieuwe inzichten bij de betrokkenen.

Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren en open ervaringen delen liggen aan de basis hiervan. 

Een dialoog is een onderzoekend gesprek tussen circa zes à acht deelnemers. Het gesprek vindt plaats onder leiding van een getrainde gespreksleider. Het gaat over een kwestie of onderwerp dat de deelnemers interessant vinden.

Een dialoog is geen debat of discussie. Winnen of overtuigen is niet aan de orde. Samen antwoorden vinden op vragen wel.

Een dialoog onderzoekt ervaringen en verlangens vanuit de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid van de deelnemers. Iedereen brengt een andere ervaring en eigen kijk op het onderwerp in.

De kracht van de dialoog is het samen benutten van de afzonderlijke bijdragen. Deelnemers leren van het luisteren naar – en onderzoeken van de verschillende ervaringen, gezichtspunten of perspectieven.

Het onderzoek naar de achtergronden van deze gezichtspunten en het vergroten van de collectieve wijsheid van de dialoog-groep, is de kern van de dialoog.

Een dialoog is een gespreksvorm die zich onderscheidt van debat en discussie. Het voornaamste verschil is dat een dialoog een onderzoeksgesprek is.

Waarderend Onderzoek

Het is goed om te weten dat een Waarderende Dialoog zijn oorsprong kent in Waarderend Onderzoek*. We komen daar in de module “Wat is de achtergrond van een Waarderende Dialoog” op terug.

Een Waarderende Dialoog is een essentieel onderdeel van Waarderend onderzoek.

* Waarderend Onderzoek is een herhalende Waarderende Dialoog, waarbij vragen onderzocht worden van deelnemers. Zie ook de module: “Wat is de achtergrond van de Waarderende Dialoog”

Tip

Wanneer je de lesstof doorneemt is het handig wanneer je je vragen, opmerkingen of andere gedachten opschrijft. 

Bij het eind van elk blok – er zijn drie blokken in de cursus – wordt er gevraagd of je wilt reflecteren op je eigen leerproces, dan is het handig wanneer je kunt terug grijpen op je aantekeningen.

Succes!

Bronnen

Appreciative Inquiry, door David Cooperrider e.a.