• Login
 • Geen producten in de winkelwagen.

Waarderende Dialoog als participatie instrument

Waarom dialoog werkt bij participatie?

Participatieproces en Participatieplan

De Waarderende dialoog kan worden ingezet in verschillende fases van een participatieproces.

Het participatieproces zelf kan ook ontwikkeld worden door gebruik te maken van de Waarderende aanpak, resulterend in een Participatieplan.

Een Participatieplan helpt om helderheid te geven over de manier en momenten waarop samengewerkt wordt met betrokkenen bij een proces. Om prettig samen te werken en ook resultaat te boeken. Bij het ontwerp van een Participatieplan zijn alle sleutelfiguren, actief betrokkenen aanwezig. 

Wat in een Participatieplan zoal aan bod komt:

 • – Wat is de gezamenlijke opgave?
  – Wat is de context waarbinnen het proces zich afspeelt? Wie zijn betrokken?
  – Welke vraagstukken zijn er? 
  – Wat is de urgentie van ieder vraagstuk (valideren)?
  – Wanneer beschouwen de opgave als “klaar”?
  – Hoe gaan we gedurende een bepaalde tijd samenwerken?
 

De Participatiecoalitie schetst vier fases bij de totstandkoming van een Participatieplan: (zie afbeelding hieronder).

In alle fases van het Participatieplan kan de Waarderende Dialoog of de Waarderende Aanpak worden gebruikt. In een participatieplan kunnen verschillende dialogen, series, vraagstukken en thema’s onderzocht worden. De oogst en evaluatie vormt de basis voor het vervolg in een cyclische aanpak waarin betrokkenen en van met elkaar leren en het ideaal stap voor stap dichterbij brengen.

1. Kennismaken en ervaringen delen: vertellen wat er nu al is en gewaardeerd wordt.

2. Dromen:  verbeelden, een toekomstperspectief voor je zien

3. Stappen formuleren: ontwerp wat nodig is om dit toekomstperspectief dichterbij te brengen

4. Doen en reflecteren: Zet samen de stappen en ontdek wat werkt.

Participatie-wijzer & waarderende dialoog

Er zijn verschillende mogelijkheden om met de waarderende dialoog als participatie-instrument aan de slag te gaan.

Wij hebben er in de Participatie Wijzer een aantal op een rij gezet

(Het is een groot bestand,  laden kan even duren)

Andere participatie-instrumenten

Copyrights by Dyhme.com | XWebinar.nl 2014

top
Copyright owned by Dyhme.com © XWebinar.nl. All rights reserved. Dyhme is part of XWebinar.nl.