• Login
  • Geen producten in de winkelwagen.

Online platform voor e-democratie

participedia database

https://participedia.net/

Een wereldwijd netwerk en crowdsourcingplatform voor onderzoekers, docenten, praktijkmensen, beleidsmakers, activisten en iedereen die geïnteresseerd is in publieke participatie en democratische innovaties.

Online platformen voor inwoner participatie

https://argu.co/info

Meer info: https://www.frankwatching.com/archive/2015/10/27/6-nederlandse-online-platforms-om-burgers-actief-te-betrekken/

Zie ook: https://netdem.nl/nl/projects/e-participatie-tools-nederland/

D-CENT
Op het gebied van digitale democratische innovatie begeeft zich het Europese D- CENT-project geïnitieerd door het Britse Nesta in Groot-Brittannië in samenwerking met tal van Europese organisaties en digitale burgerinitiatieven. D-CENT (Decentralised Citizens Engagement Technologies) is een Europees project dat zich richt op de door-ontwikkeling van e-democracy tools zodat deze op grotere schaal kunnen worden geïmplementeerd. Het project helpt burgerinitiatieven om de volgende generatie van open source, besluitvorming tools en privacy-aware tools voor directe democratie en economische ontwikkeling te realiseren of op te schalen.

Wat biedt D-CENT:

– Een set van zelfstandig te gebruiken participatietools die een democratisch instrumentarium leveren aan gemeenschappen.

– Gemeenschappen zijn altijd vrij in hun keuze welke participatietools ze willen gebruiken.

– De tools zijn web-based, hetgeen eenvoudig gebruik vanuit je browser mogelijk maakt.

– De tools worden open source geprogrammeerd, gebaseerd op open standaarden. Dit maakt integratie mogelijk met bestaande en toekomstige tools.

– Eenvoudig te implementeren en te onderhouden, zodat gemeenschappen de software op hun eigen servers kunnen draaien en eigenaar blijven van hun eigen data.

https://www.citizenlab.co/nl-nl

Zie website voor informatie over gemeenten die met dit platform werken.

https://participare.io/

https://publicinput.com/

https://www.countable.com/grassroots-advocacy

Een tool die informatie geeft over hangende wetgeving en waarmee gebruikers gemakkelijk contact kunnen opnemen met hun gekozen vertegenwoordigers om hun mening kenbaar te maken.

https://www.civocracy.org/

Civocracy is een online platform dat gemeentes faciliteert om door wisdom of the crowd tot betere besluiten met meer draagvlak te komen. Civocracy is primair gericht op gebruik door gemeentes, maar ook provincies en organisaties kunnen een abonnement nemen. De eindgebruikers zijn burgers.

Hoe werkt het?

De klant maakt een onderwerp aan en verzamelt relevante informatie, partijen en mogelijkheden om in actie te komen. Daarna activeert hij zoveel mogelijk mensen. Elk onderwerp doorloopt 5 fasen. Burgers kunnen in elke fase hun betrokkenheid tonen en discussie voeren. De beste argumenten in de discussie komen vanzelf bovenaan te staan. Het concrete resultaat op basis van verschillende fasen: het bereiken van mensen, het doen van onderzoek, oplossingsvoorstellen, besluitvorming en implementatie. Civocracy bestaat sinds 2015 en heeft een eenvoudige look & feel.

Uit: https://www.frankwatching.com/archive/2015/10/27/6-nederlandse-online-platforms-om-burgers-actief-te-betrekken/

Collaboration Communities

https://www.climatecolab.org/

Van MIT: The MIT Center for Collective Intelligence explores how people and computers can be connected so that
—collectively—
they act more intelligently than any person, group, or computer has ever done before.

Deze organisatie werkt met Prijsvragen en doet zo aan crowdsourcing. De kennis die reeds bestaan wordt zo met elkaar verbonden en gedeeld.

Group and decision support systems , dialoog en debat tools

Copyrights by Dyhme.com | XWebinar.nl 2014

top
Copyright owned by Dyhme.com © XWebinar.nl. All rights reserved. Dyhme is part of XWebinar.nl.